ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف
ايلام رضا محمد رحیمی رئیس سازمان 8432224660 8432224128 0 ایلام- بلوار مدرس- ساختمان مرکزی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام 95
چهارمحال وبختياري جهانبخش مرادی هارونی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 3832260773 3832260773 0 شهرکرد- میدان امام حسین –کوی فرهنگیان خیابان پیروزی مجتمع ادارات =صندوق پستی 13157-88186 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
ايلام سعید شریفی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 8432222265 8432224128 0 ایلام- بلوار مدرس- ساختمان مرکزی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام 95
ايلام جمیل شوهانی رئیس اداره بازرگانی خارجی 8432246241 8432224128 0 ایلام- بلوار مدرس- ساختمان مرکزی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام 95
خراسان شمالي امین قربانی رئیس اداره بازرگانی خارجی 5831552430 5832236082 0 بجنورد- میدان قائم- کدپستی 9145913184 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
فارس حمید رضا ایزدی رئیس سازمان 7132283816 7132359326 0 شیراز- بلوار چهل مقام – کدپستی: 16198-71467 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
البرز رامین ربیعی رئیس سازمان 2634554145 2634554248 0 کرج- خیابان شهید بهشتی- 45 متری گلشهر- جنب پمپ بنزین حصارک- خیابان ولی عصر کدپستی3193663134 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
کهگيلويه وبويراحمد سالار حسین پور رئیس سازمان 7433334996 7433334950 0 یاسوج- خیابان مطهری- مجتمع ادارات-جنب شرکت نفت کد پستی 7591653685 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
قزوين عزیزالله افضلی رئیس سازمان 2833377116 2833379121 0 قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات ساختمان شهید حق شناس کد پستی 3419915333 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
تهران یحیی کیخا معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 2188897797 2188899525 0 تهران- ضلع شمال غربی میدان ولی عصر- جنب بازارچه اهدا- کوچه ارژنگ- کدپستی 1415814888 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
مازندران ابراهیم یعقوبی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 1133376315 1133376315 0 ساری- میدان امام- بلوار پاسداران- سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
بوشهر ابوالقاسم محمد زاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 7733538022 7733559647 0 : بوشهر- خیابان مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 95
کرمانشاه احسان باقرخانی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 8338243192 8338243121 0 کرمانشاه :بلوار شهید بهشتی- جنب سینما استقلال-کدپستی6715661165 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
بوشهر احمد رجایی رئیس اداره بازرگانی خارجی 7733536980 7733536980 0 : بوشهر- خیابان مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 95
اصفهان اسماعیل نادری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 3132672335 3132672335 0 اصفهان- خیابان 22بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر جنب فرمانداری 95
خراسان جنوبي الیاس جویبان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 5632211103 562211103 0 بیرجند- خیابان شهید مطهری- کدپستی: 971961145 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
کهگيلويه وبويراحمد امیر تیمور موسویان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 7433333179 7433333179 0 یاسوج- خیابان مطهری- مجتمع ادارات-جنب شرکت نفت کد پستی 7591653685 سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
قم امیر حسین پروان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 2537109251 2537178299 0 قم میدان جهاد- بلوار پانزده خرداد- نبش کوچه حائری کدپستی3719163731- سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
خوزستان امیرحسین نظری رئیس سازمان 6134440888 6134451001 0 اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی- سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
زنجان امیرعلی مسیبی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 2433464449 2433445700 0 زنجان- بزرگراه 22 بهمن- مجتمع ادارات- میدان سرباز گمنام سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
اصفهان ایرج موفق رئیس سازمان 3132651390 3132663651 0 اصفهان- خیابان 22بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر جنب فرمانداری 95
لرستان بهزاد منصوری رئیس سازمان 6633200360 6633206509 0 خرم آباد - میدان 22 بهمن - انتهای بلوار ولی عصر سازمان صنعت، معدن و تجارت 95
ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف